Parę słów nt. użytkowania boisk syntetycznych zimą

Saltex Europa niejednokrotnie spotyka się z informacją użytkowników różnych boisk z trawy syntetycznej, iż NIE MOŻNA ICH ODŚNIEŻAĆ.

Jest to NIEPRAWDA!

Takie stwierdzenie można skwitować jednym zdaniem:
„Im gorsza jakość nawierzchni z trawy syntetycznej i wykonania boiska tym bardziej restrykcyjne warunki użytkowania narzucone przez producenta i wykonawcę”.

FIFA w manual’u dotyczącym budowy boisk z trawy syntetycznej kwestię odśnieżania boisk przedstawia w sposób następujący:

WINTER MAINTENANCE

Pitches with undersoil heating offer players comfort in the winter as, in most cases, they will deliver almost the same quality of playing surface as in the summer. However, undersoil heating can be expensive to install and operate, and mechanical removal of snow is usually still required.

Mechanical removal of snow from the pitch should only be done by trained personnel using specially designed equipment, approved by the manufacturer. Incorrect equipment and/or careless use may cause severe and costly damage.

De-icing chemicals must be used with caution as they might affect the environment, the players’ shoes and clothes, and even dressing room floors. The manufacturer must always be consulted before using any kind of chemicals.


UTRZYMANIE ZIMOWE

Boiska z podgrzewaną płytą zapewniają graczom komfort gry porównywalny do warunków gry latem. Systemy podgrzewania są jednak drogie do instalacji i utrzymania dlatego zwykle stosuje się mechaniczne metody usuwania śniegu.

Mechaniczne usuwanie śniegu z boiska powinno być wykonywane przez wyszkolony personel i przy użyciu dedykowanego do tego celu wyposażenia zaakceptowanego przez producenta.

Niewłaściwe wyposażenie i/lub niedbałe jego użytkowanie może spowodować szereg kosztownych uszkodzeń. Odmrażanie chemiczne może być stosowane z zastrzeżeniem, że może mieć wpływ na środowisko, buty i odzież graczy a nawet podłogi w szatniach. W przypadku użytkowania jakichkolwiek środków chemicznych każdorazowo należy skonsultować się z producentem.

 

Informacyjnie, przedstawiamy ekstrakt instrukcji użytkowania dotyczący odśnieżania boisk jaką Saltex przekazuje swoim klientom. Do pobrania plik pdf: Pielęgnacja trawy w okresie zimowym

Parę słów nt. użytkowania boisk syntetycznych zimą