Ośrodek Polonia, Warszawa – kolejne boisko piłkarskie z certyfikatem FIFA PRO / 2STAR

W sercu Warszawy, Saltex Europa zgodnie z umową zakończyła budowę kolejnego boiska piłkarskiego. Jest to 17 boisko z certyfikatem FIFA PRO / 2STAR wybudowane w Polsce przez naszą firmę. Oznacza to, że co czwarte boisko z certyfikatem FIFA zostało w naszym kraju wybudowane przez Saltex Europa sp. z o.o.

Jesteśmy numerem 1!
Tam gdzie możemy konkurować na uczciwych warunkach staramy się być liderem!

Przedstawicielom Zamawiającego, tj. urzędu „Aktywna Warszawa” dziękujemy za konstruktywną współpracę.


Sport Center Polonia in Warsaw, Konwiktorska 6, Spetmeber 30, 2016

In the „heart” of Warsaw and in accordence to the agreement, Saltex Europa has completed new soccer pitch.
This is 17th following pitch built by our company in Poland that was certified for FIFA PRO / 2 STAR standard.
It means that every fourth pitch in Poland that has been FIFA certified, has been constructed by Saltex Europa ltd.

We are # 1!

Always when we face fair competition, we try to become leader !

We are thankful to representatives of investor i.e. „Active Warsaw” municipality for constructive co-op.